Niveaugroepen

Het A-diploma heeft bij ons 3 verschillende niveaus: het voor-, hoofd- en het eindtraject. Alle kinderen doorlopen die 3 niveaus in hun eigen tempo. Tijdens het voortraject wordt gekeken of het kind alle voorwaarden bezit om te leren zwemmen. Het is allereerst belangrijk om ‘vriendjes’ te worden met het water: dat de kinderen zich zonder het drijfpak ook in veiligheid kunnen brengen en vervolgens staat het zelfstandig leren drijven op buik en rug centraal.

Daarna volgt hoofdtraject waarin de nadruk wordt gelegd op het aanleren van de verschillende slagen. Tot slot volgt eindtraject, in deze periode worden de laatste punten verbeterd voor het afzwemmen en zetten we de puntjes op de i.

Elk kind is anders en doorloopt de 3 niveaus op zijn of haar eigen tempo. Het kan dus zomaar zijn dat een kind slechts 10 lessen in een bepaald niveau zit om vervolgens door te stromen naar een ander niveau, een ander kind doet er wellicht 20 lessen over. We proberen de groep in zijn volledigheid het gehele traject bij elkaar te houden op dezelfde dag en dezelfde tijd, met dezelfde docent. Mochten we denken dat het toch beter is om individueel te schuiven dan nemen we contact met je op.